REKLAMA

Od 1. července 2018 bude komunální služby ve městě Šumperku zajišťovat Městský úřad Šumperk prostřednictvím nově vzniklého oddělení komunálních služeb v rámci odboru majetkoprávního. Z Podniků města Šumperka a.s. tak na městský úřad přejde agenda týkající se správy a údržby veřejné zeleně, komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, pohřebišť, vodních toků a městského informačního systému.

 

REKLAMA

Občané se mohou se svými připomínkami, žádostmi a dotazy prozatím obracet na tel. číslo 583 388 510. Zaměstnanci nově vzniklého oddělení budou mít kanceláře v budově radnice v I. patře (kanceláře č. 508, 509 a 510).

Občané se mohou na zaměstnance nově vzniklého oddělení obracet s žádostmi, např. o tzv. zábory veřejného prostranství, umisťování reklamních poutačů, zřizování nových předzahrádek, pronájmy prodejních stánků na Hlavní třídě směrem k Hotelu Grand, ale i se svými připomínkami a podněty týkající se údržby zeleně, komunikací a podobně. K připomínkám a podnětům mohou i nadále využívat elektronickou službu Požadavky občanů, která je k dispozici na www.sumperk.cz v sekci Občan. „Naší snahou je, aby nové oddělení plynule přebralo agendu Podniků města Šumperka, agenda je však velmi rozsáhlá, proto prosíme občany o trpělivost,“ sdělil tajemník úřadu Petr Holub. 

Oddělení komunálních služeb připravuje řadu novinek. Například již od 1. července budou ve městě fungovat repasované parkovací automaty napájené solárními panely, které by měly být ekologičtější a také méně poruchové než ty stávající. Změny zaznamenají i šumperské hřbitovy, kde v současné době probíhá evidence hrobových a urnových míst, která bude sloužit jako podklad pro plánování kompletní revitalizace veřejných pohřebišť ve městě. Údržba zeleně a místních komunikací a chodníků bude i nadále prováděna externími dodavateli na základě smluv vzešlých ze soutěží. Právě na údržbu zeleně bude v nejbližších dnech vypsána soutěž, neboť smlouva se současným dodavatelem v letošním roce končí.

REKLAMA